Rifproject.org maakt zich ernstige zorgen over de huidige toestand van de Rif in Marokko. De Rif en haar inwoners zijn al sinds de onafhankelijkheid gemarginaliseerd. De dood van Mohsen Fikri op 29 oktober 2016, is de spreekwoordelijke druppel, men begint in de Rif een vreedzame massa opstand tegen de politiek van marginalisering. Na een jaar lang van vreedzame protesten, waarin de leuzen “waardigheid, vrijheid en gerechtigheid” centraal stonden, heeft de Marokkaanse staat honderden activisten gearresteerd en tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld.

Wij van Rifproject.org roepen de Marokkaanse staat daarom op om;

  1. De mensenrechten te respecteren.
  2. Alle politieke gevangenen vrij te laten.
  3. De Rif te demilitariseren.
  4. Een einde te maken aan de politiek van de marginalisering van de Rif.               

Wij van Rifproject.org doen bovendien een dringend beroep op de Nederlandse en Belgische staat om;

  1. De beschikbare middelen voor ontwikkelingssamenwerking in Marokko eerlijker te verdelen over het land;
  2. De besteding van de aan Marokko toegekende ontwikkelingsgelden te monitoren;
  3. Om verantwoording te eisen van de Marokkaanse staat inzake de uitgaven van Europese investeringsgelden.

Mede-ondertekenaars oproep

Bart Staes Europees Parlementslid Groenen (Belgie)
Kathleen van Brempt MEP en ondervoorzitter S&D