Wie zijn wij?

Rifproject.org is een samenwerkingsverband van professionals om een betere leefsituatie van de mensen in de Rif voor elkaar te krijgen.

Wat willen wij?

Rifproject.org heeft als doel om initiatieven te ontplooien en projecten te ontwikkelen teneinde dialoog, educatie en politiek bewustzijn in Nederland over de situatie in de Rif, te creëren.        

We streven ernaar om duurzame allianties aan te gaan met Nederlandse en Europese partners en samen op te trekken in het bevorderen van mensenrechten, democratie, vrijheid en waardigheid in de Rif.

Werkwijze

Wij willen dit bereiken door het oppakken van tijdelijke projecten. Dit doen we met een kernteam of met afwisselende teams. We werken hierbij samen met politici, journalisten, schrijvers, kunstenaars en mensenrechtenorganisaties.